Taiteen kontemplaatio-luokka

Taide ja meditaatio – erikoiskurssien I ja II jälkeen oppilas voi osallistua opiskeluun, jonka tavoitteena on tukea meditaation säännöllisen harjoittamisen kautta taiteilijan taidetyötä ja auttaa jokaista henkilökohtaisen taideprosessin selkeyttämisessä ja syventämisessä. 

Taiteen kontemplaatio-luokka on foorumi taiteen ja meditaation harjoittajille tavata ja jakaa kokemustaan sekä tutkia ja kulkea syvemmälle luovuuden tietä meditaation ja taiteen kontemplaatioulottuvuuden piirissä. Se luonnollisesti palvelee suoraan Avoimen taidekoulun käyneitä ja auttaa syventämään koulun opetusohjelman kautta avautunutta intuitiivisen maalaamisen taitoa, mutta yhtäläisesti vain erikoiskurssit käyneille tie on nyt avoin.

”Taide on käsitteistä vapaa tila samalla tavalla kuin runo on sanoista vapaa kokemisen luova ulottuvuus, ja niin myös elämä on. Meditaation tehtävä on auttaa ihmisen tietoisuutta avautumaan niin, että taiteessa tapahtuvan luovuuden on mahdollista ilmetä ihmismielen lukkiintuneen tottumuksen ja totuttujen kaavojen läpi.”

Taiteen kontemplaatio-luokka kokoontuu kerran kuussa, sunnuntai-iltaisin klo 16-20, yhden lukuvuoden aikana 8 kertaa. Osanottajat kutsutaan käytyjen erikoiskurssien jälkeen.