Oppilaat

Koulussa on eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia oppilaita. Toisilla on tullessaan takana pitkä jono erilaisia taidekursseja ja -koulutuksia, joillakin aiemmat taideopinnot ovat rajoittuneet kouluaikaisiin kuvaamataidon tunteihin. Koulun jälkeen jotkut jatkavat taiteen parissa harrastajina ja joillekin siitä tulee ammatti. Yhteistä kaikille on kiinnostus taiteeseen sekä syvemmän ymmärryksen ja oman tien etsiminen taiteen polulla.

Oppilaiden kokemuksia:

“Koulu on avannut minulle minulta aiemmin suljetun tai kateissa olleen käytävän aitoon inhimilliseen taiteen tekemiseen, ja koulussa oli hyvät mahdollisuudet edetä ja opiskella työn ohella. 4 vuotta avasi kanavia alitajunnasta jotka nyt virtaavat töissäni. Matin ja Nagashilan opetus on ainutlaatuista työskentelyä, jossa oppilas oppii tekemään kuuntelemalla aistejaan.”
– Nina Liemola

“Avoin taidekoulu on uskomaton ihmisyyden keidas. Minulle tämä koulu on ollut äärettömän tärkeä kiintopiste ja kasvualusta, joka on tarjonnut sellaisen tuen, opastuksen ja yhteisön, jossa taiteilijuuteen on ollut mahdollista kasvaa. Siellä on ollut hauskaa, ärsyttävää, ihanaa, vaikeaa, helppoa ja maailmoja avaavaa. Se on tuntunut kodilta. Avoin taidekoulu pyrkii välttämään kaikkea sitä yhdentekeväisyyksien ympärillä pyörivää aivojen ja ruumiin tyhjäkäyntiä, mitä nykyajan näennäistehokas maailma on täynnä. Se vaalii olemassaolon ytimestä kumpuavaa selittämätöntä ja sanoittamatonta luomistapahtumaa ajassamme, jossa useimmiten kaikki tahdotaan sanallistaa, arvostella, perustella tuottavuudella ja myydä eteenpäin. Avoin taidekoulu on perustettu maalaamista varten, ja siellä maalataan. Siellä maalataan syvällisesti ja tinkimättömästi. Siellä opetetaan katsomaan ja näkemään. Siellä opetetaan katsomaan maalausta ja maalaajaa, siis itseään. Siellä ei kukaan pääse aivan helpolla, mutta toisaalta ketään ei jätetä yksin. Siellä ollaan aina tilanteen tasalla: tässä ja nyt.”
– Sanna Valkiala

Kuvat: Tomi Reunanen (vas.) ja Tiina Numme (oik.)