Taidekoulun 3+1-vuotinen opinto-ohjelma

Koulun 3+1-vuotinen opinto-ohjelma on suunniteltu siten, että täysipainoinen opiskelu on mahdollista työn ohessa. Opetusta koululla on torstai- ja perjantai-iltaisin sekä lauantaisin. Opinto-ohjelma koostuu kolmesta opettajajohtoisesta lukuvuodesta sekä yhdestä itsenäistä työskentelyä ja näyttelyn valmistelua tukevasta lukuvuodesta. Koulun päätteeksi järjestetään valmistuville oppilaille yhteinen näyttely.

Syyslukukaudella opiskeluviikkoja on 14 ja kevätlukukaudella 16. Opetusajat ovat torstai- ja perjantai-iltaisin klo 17.30-20.30 sekä lauantaisin klo 12.00-16.00.

Koulun tiloissa on mahdollista työskennellä myös muina aikoina ja siten paikata esim. poissaoloja tai muuten rauhassa syventyä maalaamiseen.

Ensimmäinen ja toinen vuosi

Kahtena ensimmäisenä vuotena tehtävät jakaantuvat kolmeen suureen kokonaisuuteen: havainto, symboli ja mieli.

1) Havainto
Mitä on havainto? Kaikki taide saa alkunsa havainnosta. Aisteja on kuusi: viisi tuttua ja mieli. Havainnon kohteet voidaan jakaa kahteen luokkaan: ulkoa tulevat ja tajunnasta kumpuavat.

2) Symboli
Symboli on itsenäistä elämää täysi ja kokijalleen aluksi salaisuus. Sen sisältöä ei voi etukäteen määrätä. Yksilöä koskettava symboli auttaa elämää toteutumaan ja johtaa uuteen. Se syntyy tutun olemisen ja tuntemattoman kohtaamisessa.

3) Mieli
Mieli – ihmisen tajunta! Kaikki aistien kautta tapahtuva havaitseminen tapahtuu mielessä. Ajatukset pyrkivät selittämään, luokittelemaan ja rajaamaan tapahtunutta. Taiteella on kontemplatiivinen ulottuvuus, joka vapauttaa tajunnan käsitteistä – elämän suora kokeminen.

Kolmas vuosi

Kolmas vuosi yhdistää elämän ja taiteen, maalauksen ja meditaation. Ihmistajunta virtaa koko ajan ja pyrkii avautumaan, toteutumaan, kasvamaan täyteen mittaansa. Tämä on elämän luonne – syntyä, kasvaa, kukoistaa, kuolla, iloita, rakastua, vihata, surra, levätä, olla rauhassa…

Vuoden aikana keskitytään omaan itseen ja käydään läpi eletty elämä. Kirjoitetaan ja maalataan oma elämäkerta.

3. vuosikurssin tehtävä, omakuva

Neljäs vuosi

Neljäs vuosi on itsenäisen maalaamisen vuosi, johon oppilas saa yksilöllistä opetusta kahdelta opettajalta. Tapaamiset ovat luonteeltaan keskustelevia, itsenäistä työskentelyä tukevia ja taiteen tajua syventäviä. Opetusohjelmaan kuuluu myös yhteisiä galleriakäyntejä ja taiteilijatapaamisia. Oppilaan tehtävänä on löytää teema (sisältö) näyttelykokonaisuudelle ja toteuttaa se. Lukuvuoden lopuksi järjestetään koulunsa päättävien oppilaiden yhteisnäyttely.

Ilmoittaudu tästä.

2 Replies to “Taidekoulun 3+1-vuotinen opinto-ohjelma”

  1. Paluuviite: Vielä muutama paikka vapaana - Avoin taidekoulu

  2. Paluuviite: Ilmoittautuminen käynnissä - Avoin taidekoulu

Kommentit on suljettu.