Lasten ja nuorten kurssien ilmoittautuminen päättynyt

Lasten ja nuorten kursseilla yhdistämme tietoisuusharjoituksia ja kuvataidetta. Ikätasoon sopivien mindfullnessharjoitusten kautta on tavoitteena löytää mielen voimia sekä tehdä niitä näkyväksi kuvataiteen avulla.

Kuvataiteen yhdistäminen mindfulnessharjoituksiin on uusi kokeellinen lähestymistapa, joka antaa mahdollisuuden tarkastella tietoisuusharjoitusta itse tehdyn kuvan kautta. Kuva peilaa sekä sisäistä maailmaamme että suhdettamme ulkomaailmaan. Kuvia tekemällä voi vahvistaa erilaisia mielen taitoja sekä lisätä omaa ja yhteisöllistä hyvinvointia.

Kurssit alkavat viikolla 43. Katso lisää täältä.