Normaali opetus keskeytetty 17.3.-13.4.

Kaikki normaali opetus Avoimessa taidekoulussa on keskeytetty poikkeustilan (17.3.-13.4.) ajaksi. Normaali opetustoiminta käynnistetään mahdollisimman nopeasti poikkeustilan päätyttyä. Poikkeusajan opetusjärjestelyt räätälöidään vuosiluokittain. Ensisijaisesti tarjotaan
kirjallisia teemanantoja tms. etäopetusta.

Lyhytkurssit keskeytyvät toistaiseksi ja niitä pyritään jatkamaan heti tilanteen niin salliessa. Väliin jääneet tunnit korvataan uusilla opetuskerroilla myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

On tärkeää huomioida, että nyt sovitut toimenpiteet voivat muuttua, jos poikkeustila Suomessa jatkuu kaavailtua pidempään.