Poikkeustilassa poikkeavia opetusjärjestelyjä

Kaikki normaali opetus Avoimessa taidekoulussa on keskeytetty toistaiseksi. Tällä hetkellä opetusta toteutetaan etäopetuksena ja, jotta lukuvuosi 2019-2020 kyetään viemään näissä poikkeusolosuhteissa onnistuneesti loppuun, lukuvuotta pidennetään ja se suunnitellaan päättyväksi 29.8.2020. Oppilaita tiedotetaan henkilökohtaisesti muuttuneista opetusjärjestelyistä.

Lyhytkurssit on keskeytetty toistaiseksi ja niitä pyritään jatkamaan heti tilanteen niin salliessa. Väliin jääneet tunnit korvataan uusilla opetuksilla myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.