Opetus

Kolmivuotinen opetusohjelma

Ensimmäinen ja toinen vuosi

Kaksi ensimmäistä vuotta jakaantuu kolmeen suureen kokonaisuuteen: havainto, symboli ja mieli.

1) Havainto
Mitä on havainto? Kaikki taide saa alkunsa havainnosta. Aisteja on kuusi: viisi tuttua ja mieli. Havainnon kohteet voidaan jakaa kahteen luokkaan: ulkoa tulevat ja tajunnasta kumpuavat.

2) Symboli
Symboli on itsenäistä elämää täysi ja kokijalleen aluksi salaisuus. Sen sisältöä ei voi etukäteen määrätä. Yksilöä koskettava symboli auttaa elämää toteutumaan ja johtaa uuteen. Se syntyy tutun olemisen ja tuntemattoman kohtaamisessa.

3) Mieli
Mieli – ihmisen tajunta! Kaikki aistien kautta tapahtuva havaitseminen tapahtuu mielessä. Ajatukset pyrkivät selittämään, luokittelemaan ja rajaamaan tapahtunutta. Taiteella on kontemplatiivinen ulottuvuus, joka vapauttaa tajunnan käsitteistä – elämän suora kokeminen.

Kolmas vuosi

Kolmas vuosi yhdistää elämän ja taiteen, maalauksen ja meditaation. Ihmistajunta virtaa koko ajan ja pyrkii avautumaan, toteutumaan, kasvamaan täyteen mittaansa. Tämä on elämän luonne – syntyä, kasvaa, kukoistaa, kuolla, iloita, rakastua, vihata, surra, levätä, olla rauhassa…

Opetusajat

Syyslukukaudella opiskeluviikkoja on 14 ja kevätlukukaudella 16. Koulussa on opetusta torstai- ja perjantai-iltaisin 17.30-20.30, sekä lauantaina 12.00-16.00. Lukuvuoden aikana opiskelijat voivat työskennellä koulussa myös opetusajan ulkopuolella torstaista sunnuntaihin.

Lisätietoja ilmoittautumisesta Opiskelijaksi-sivulta.


Kesä- ja muut kaikille avoimet lyhyet kurssit

Kolmivuotisen koulun lisäksi Avoin taidekoulu järjestää myös lyhyempiä maalauskursseja etupäässä kesäisin. Kurssit ovat kaikille avoimia.

Selaa kurssi-ilmoituksia ->
tai lue uutisia Ajakohtaista sivulta.