Oppilaat

Koulussa on eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia oppilaita. Toisilla on tullessaan takana pitkä jono erilaisia taidekursseja ja -koulutuksia, joillakin aiemmat taideopinnot ovat rajoittuneet kouluaikaisiin kuvaamataidon tunteihin. Koulun jälkeen jotkut jatkavat taiteen parissa harrastajina ja joillekin siitä tulee ammatti. Yhteistä kaikille on kiinnostus taiteeseen sekä syvemmän ymmärryksen ja oman tien etsiminen taiteen polulla.

  28685672_2239679756045750_9052210226291629212_n

Oppilaiden kokemuksia

Mitä koulu on minulle antanut / mitä se minulle merkitsee?

– Uutta elämää (3.vk)
– Mukavan kouluyhteisön ja intuitiivisen tavan ryhtyä maalaamaan. Voi olla ikään kuin kotona. Opetusohjelma on hienosti sisäistä, omaa näkemystä kasvattava. Rohkaisee löytämään oman sisäisen maailman. (3.vk)
– Tärkein elämän sisältö (kirjojen ohella) (3.vk)
– Harjoitan ortodoksista meditaatiota. Maalaaminen koulussa liikkuu samoilla mielen alueilla kuin rukouskin ja saan koulusta tukea omalle hengelliselle polulleni. Maalaaminen ja rukous vahvistavat toisiaan. (1vk)
– Ajankulua, oppia taiteesta, kivan ryhmän
– Vapautta toimia taidekentällä, vaihtoehtoista, poikkitaiteellista tapaa, syventävää ymmärrystä taiteeseen ja omaan ilmaisuun (3.vk)

Mitä erityistä on tämän koulun opetuksessa?

– Meditaatio, henkisyys, kasvu ihmisenä (3.vk)
– Spesiaali ”henki”
– Maalaustekniikoiden sijaan opetetaan näkemään ja tekemään taidetta eikä vain kuvia (3.vk)
– Syventyminen maalaamiseen (3.vk)
– Väljä jungilainen ihmiskäsitys koulun opetuksessa sopii minulle, sillä Jungin syvyyspsykologia kuuluu myös omaan spiritualiteettiini. Minua kiehtoo nimenomaan opetuksen hengellinen ulottuvuus. (1vk)
– Keskustelua, ajatuksia aiheesta, elämästä (mutta ehdottomasti paljon enemmän) ja tärkeää, niin kuin aina, opiskelutoverit, heidän työnsä, ajatuksensa ja elämäntapansa maustettuna arvostetut taiteilijat opettajina ja heidän erilaisetkin lähtökohtansa opetukseen (3.vk)