”Missä henki ei työskentele käden kanssa, siellä ei ole taidetta.”

                                                                                       Leonardo da Vinci

Avoin taidekoulu opastaa intuitiivisen maalaamisen saloihin ja hiljentymiseen taiteen äärellä nelivuotisella opetusohjelmalla, johon osallistuminen onnistuu myös työn ohessa.

Ilmoittautuminen käynnissä, katso lisää kohdasta INFO

Koulun tavoitteena on auttaa jokaista oppilasta syventämään omaa taiteellista ilmaisuaan ja taiteen ymmärrystä sekä sitä kautta avaamaan uusia ulottuvuuksia todellisuuteen. Avautuminen taiteelle vaikuttaa parhaimmillaan positiivisesti ihmisen koko elämään.

Koulusta löytävät oman paikansa sekä aktiiviset kuvataiteen harrastajat että tulevat taiteilijat. Koulu ei kuitenkaan edellytä aiempia taideopintoja.

Lue uusi juttu Avoimesta taidekoulusta Töölöläinen -lehdessä 14/18:  TOOLO-A-20180603-09.pdf

Lisää tietoa koulusta löydät myös täältä: KDLehti_3_2018_Avoin taidekoulu